FoodHouse: All About Food

บล็อกบ้านอาหารที่ส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

นมฟลูออไรด์

นมนม เป็นอาหารที่จำเป็นของมนุษย์ทุกวัย เป็นแหล่งพลังงาน และมีสารอาหารครบทุกหมวดโดยเฉพาะอย่างยิ่งแร่ธาตุแคลเซียม ซึ่งจำเป็นต่อการสร้างกระดูกและฟัน ประเทศไทยจึงมีนโยบายให้เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาและอนุบาลได้ดื่มนมในโรงเรียนทุกวัน  

นมฟลูออไรด์ คือ การใช้ฟลูออไรด์เสริมในอีกรูปแบบหนึ่ง ที่มีสี กลิ่น และรสชาด เหมือนนมโดยทั่วไป โดยการเติมฟลูออไรด์ในนม ซึ่งจะสอดคล้องกับวิถีชีวิตของเด็กไทย เนื่องจากเด็กมีการดื่มนมที่โรงเรียนทุกวันเรียน ด้วยวิธีนี้ จะทำให้เด็กได้รับฟลูออไรด์เสริมอย่างทั่วถึง เท่าเทียมกัน และคุ้มทุน  

จากการศึกษาพบว่า …. การใส่ฟลูออไรด์ในนมในปริมาณที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่ที่น้ำประปามีปริมาณฟลูออไรด์ต่ำ สามารถลดโรคฟันผุได้ร้อยละ 33-77 และมีการนำนมฟลูออไรด์ไปใช้ในหลายประเทศ โดยดำเนินโครงการระดับชุมชนขนาดใหญ่ เช่น จีน อังกฤษ รัสเซีย บุลกาเรีย ฮังการี และสกอตแลนด์ นอกจากนี้ยังพบว่า หลังการดื่มนมฟลูออไรด์จะพบปริมาณฟลูออไรด์คงอยู่ในช่องปากตลอดเวลา ร้อยละ 55-60 และพบด้วยว่า มีฟลูออไรด์สะสมในแผ่นคราบจุลินทรีย์สูงขึ้น หลังได้รับนมนานถึง 8 สัปดาห์ ซึ่งจะช่วยเสริมกระบวนการคืนกลับของแร่ธาตุบนตัวฟัน ทำให้ฟันเพิ่มความแข็งแรง เพราะได้รับแร่ธาตุฟลูออไรด์ไปสู่ผิวฟันด้วย  

Milkในประเทศไทย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับโครงการส่วนพระองค์ส่วนจิตรลดา ได้ผลิตนมฟลูออไรด์ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนทางวิชาการขององค์การอนามัยโลก และคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเติมฟลูออไรด์ 0.5 มิลลิกรัมต่อปริมาณนม 1 ถึง (200 มิลลิลิตร) และกำลังอยู่ในระหว่างการวิจัยพัฒนารูปแบบการกินนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง ในเขตกรุงเทพมหานคร  

การดื่มนมฟลูออไรด์วันละ 1 ถุง สำหรับเด็ก จะทำให้ได้รับฟลูออไรด์ในปริมาณที่เพียงพอกับการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับฟัน ทั้งฟันที่ขึ้นแล้ว และยังไม่ขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องรับฟลูออไรด์เสริมโดยการกินในรูปแบบอื่นอีก แต่สามารถดูแลรักษาสุขภาพช่องปากด้วยการแปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ร่วมไปด้วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพช่วยป้องกันฟันผุที่ผิวฟัน ก็จะส่งเสริมและป้องกันฟันผุในเด็กได้อย่างแท้จริง 

-ข้อมูลจาก กองโภชนาการ

Advertisements

มีนาคม 30, 2007 - Posted by | ทันโลกสุขภาพ

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: